Kisebbségi Választás

 
Tisztelt Választópolgár!
 
 
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.
 
 
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán
 
 
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
 

  • a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,

 

  • 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,

 

  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

 

  • szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

 
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.                            
 
 
 
 
A kisebbségi választói jegyzék
 
 
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a mellékelt kérelemnyomtatványon. Kérelmét a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhatja be, Páhi Polgármesteri Hivatal 6075 Páhi, Vasút u. 2, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz, Páhi Községi Jegyzője 6075 Páhi, Vasút u. 2.( A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie)
 
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
 
A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.
 
Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.
 
 

CsatolmányMéret
kisebbsegi_nevjegyzek_kerelem_kitoltheto.pdf148.62 KB