Önkormányzati hírek

 

Önkormányzati hírek
Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését  2011.04.28-án tartotta, ahol az alábbi fontosabb események történtek és döntések születtek:
- Dr. Kolozsvári Esmerálda háziorvos beszámolt Páhi község 2010.évi egészségügyi helyzetéről.
- A Polgárőr Egyesület 2010.évi munkájáról Damásdi Zoltán vezető tartott tájékoztatást.
- A Nyugdíjasklub 2010.évi tevékenységéről Balázs Istvánné klubvezető nyújtott részletes beszámolót.
- Elfogadásra került az Önkormányzat 2010.évi zárszámadásáról szóló rendelet.
Páhi Község Képviselő-testülete meghatározta a Falunap időpontját:
2011.09.17.
- Mint minden évben, így idén is megrendezésre kerül 2011.09.16-án a Tóthpál János foci emléktorna.
A rendezvények lebonyolításához a testület döntése szerint pályázatok kerültek benyújtásra a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz.
-          Döntés született a Páhi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.
-          Jóváhagyta a Képviselő-testület, hogy a Kiskőrös és térsége Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a KEOP – 1.3.0. kódszámú pályázati konstrukció 2. fordulójára, valamint kötelezettséget vállalt, hogy az önerő biztosítására pályázatot fog benyújtani a 2011.évi EU Önerő Alapra.
-          Az Önkormányzat vállalta, hogy a Páhi 5301 jelű út Vasút utca és Petőfi utca között kialakítandó kerékpárút útépítésének engedélyezési tervét elkészítteti. Ezzel a feladattal megbízza a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Liszkai Bt-t. (Kiskőrös)
-          Elfogadásra került a 2010. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés, amely az Önkormányzat Számviteli Szabályzatainak ellenőrzéséről és az Önkormányzat 2009.évi költségvetés és beszámoló megfelelősségének vizsgálatáról szólt.
-          A Képviselő-testület a védőnői feladatok folyamatos ellátására Bogáromi Ágnes védőnő helyettesítését 2011.05.01. napjától 2011.12.31. napjáig kinevezte Madácsi Mária  soltszentimrei védőnőt.
-          A Helyi és Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Páhi kiutazását a németországi testvértelepülésre Simmern-be bruttó 125.000 Ft összegben támogatja az Önkormányzat.