Népszámlálás 2011.

Népszámlálás 2011. októberében

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1-31. között népszámlálást tart. A népszámlálási törvény értelmében, a népszámlálásban való részvétel és az adatszolgáltatás kötelező!

Az őszi összeírás lesz a magyar népszámlálások sorában a 15. Az adatfelvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére kiterjed. A végrehajtás a településjegyzők, a szakmai irányítást és felügyeletet a Központi Statisztikai Hivatal látja el. 

Országosan mintegy 40 000 számlálóbiztos végzi az összeírást, munkájukat 7 és félezer felülvizsgáló segíti, irányítja. Páhi községben  5 fő számlálóbiztos és 1. felülvizsgáló látja el ezt a tevékenységet.

A Társadalom egészét érintő ilyen nagy volumenű felmérésre tízéves időközönként kerül sor. Az eredmények többek között a társadalmat, gazdaságot érintő döntések megalapozását szolgálják. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal nemzetközi jogszabályokhoz, követelményekhez, nemzetközi adatigények kielégítéséhez is igazodnunk kell.

A teljes népesség és lakásállomány összeírása a hagyományos mellett új módszerekkel is megvalósítható lesz. Első ízben nyílik lehetőség a kérdőívek elektronikus önkitöltésére 2011. október 1. és október 16. között. Az internetes módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk előzetesen eljuttatott címazonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőívek kitöltésével 2011. október 16-án 24. óráig teljesíthetik. Az elektronikus kérdőívet a www.enepszamlalas.hu oldalon lehet elérni.

Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdőíveket saját maga tölti ki a címére borítékban eljuttatott kérdőívek kitöltésével (2011. október 1. és október 16. között.)

Illetve 2011. október 1. és október 31. között a számlálóbiztos minden állampolgárt felkeres, és személyesen megválaszolhatja a kérdéseket a számláló biztosnak. 
Az adatszolgáltatás az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén megjelennek, a népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti.

A KSH a telefonos ügyfél- szolgálatot 2011. szeptember 15-e és november 8-a között naponta (hétvégén is) 8 és 20 óra között működteti.
Az ingyenesen hívható két telefonszám a következő: 06-80-200-014, 06-80-200-224
Az állampolgár a telefonszám felhívását követően többek között ellenőrizheti a nála népszámlálással megbízott számlálóbiztosként jelentkező személy nevét és azonosító számát, meggyőződhet arról, hogy a hozzá bekopogó személy valóban népszámlálási munkát végez.

Páhi községben a népszámlálási előadóként megbízott személy: Bukros Noémi Linda jegyző. Tájékoztatást ad a népszámlálás során felmerült kérdésekre, segítséget nyújt a felvetődött problémák megoldásában.

Elérhetősége:
Cím: Páhi Község Polgármesteri Hivatala
6075 Páhi Vasút u. 2sz. 
Telefon: (06-78) 436-022, e-mail: pahijegyzo@t-online.hu

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a megfelelő házszámtáblák, ajtószámok kihelyezéséről gondoskodjanak, hogy a számlálóbiztosok a helyes lakcímen tudják az összeírást elvégezni. A postaládák elhelyezése azért szükséges, hogy a számlálóbiztosok csak így tudják szeptember 27-e és 30-a között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. A benne található kérdőívek nem reklám illetve szóróanyagot tartalmaznak, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait foglalja magában, melynek kitöltésével teljesíthető az adatszolgáltatás.

A népszámlálással kapcsolatos további információk:
www.ksh.hu
www.nepszamlalas.hu