Bizottság

Bizottság
 
A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes biztosságokat hozhat létre.
A képviselő-testület a következő bizottságot hozta létre:
Ügyrendi Bizottság  3 fővel, a bizottság mindhárom tagja képviselő.
 
 Az Ügyrendi Bizottság feladatai:
 

  1. Vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit.
  2. Szavazatszámláló bizottságként működve lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazását.
  3. Előzetesen véleményezi az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, szükség esetén javaslatot tesz módosítására vagy új szabályzat megalkotására.
  4. Javaslatot tesz a polgármester illetményére.
  5. Figyelemmel kísérei az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentésreinek intézését.
  6. Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatát a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
  7. Végzi mindazokat a teendőket, amellyel a képviseő-testület esetenként megbízza.

 
Az Ügyrendi Bizottság tagjai:

  • Pecznyik Béla   Elnök
  • Bogáromi Ágnes
  • Vajda Mihály Tibor