Életet az Éveknek Nyugdíjas klub

 

Életet az Éveknek Nyugdíjasklub
 
A Páhi Nyugdíjas Klub 1985-ben alakult meg, - közel 100 taggal. Megalakulásában jelentős szerepet vállalt az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal. Első elnöke egy évig Kovács Sándor nyugalmazott iskola igazgató volt, akitől B. Varga József vette át a vezetést, aki hosszú évekig eredményesen vezette a klubot. Halála után Nagy Józsefné Ida néni – aki korábban is tevékeny szerepet vállalt a vezetőségben – vitte tovább a klubvezetést.
2006. novemberében történt az új vezetőség megválasztása.
 
Jelenleg a vezetőség tagjai :
 

Klub vezetője:  Balázs Istvánné nyugalmazott jegyző.

 

Titkárok :         Balázs Lászlóné nyugalmazott iskola igazgató,

                        Horváth István nyugdíjas rendőr,

 

Vezetőség tagok:  Csutka Miklósné, Farkas Józsefné,

                            Farkas Mátyás, Ferenczi Andorné,

                            Kalapos Mihályné, Nagy Józsefné,

                            Poczkodi Istvánné és Szabó Lászlóné.

 
A klub tagja a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségnek. Balázs Istvánné klubvezető képviseli a Megyei Elnökségnek is tagja .
 
A klub taglétszáma 2009-ben 86 fő. Ezzel a létszámmal a település legnagyobb civil szervezete, és a legrégebbi is.
 
A klub éves munkaterv alapján dolgozik. Költségvetése a tagok tagdíjából, önkormányzati és egyéb szervek, vállalkozók támogatásaiból, valamint a rendezvények bevételeiből tevődik össze.
 
A helyi rendezvényeken kívül részt veszünk a megyei és országos rendezvényeken, kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezünk. Programjainak összeállításánál figyelembe vesszük a tagság igényeit.