ASP csatlakozás

==================================================================

Álláshirdetés kisgyermeknevelő munkakörre

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A PÁHI TÜNDÉRKERT ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
pályázatot hirdet
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére
 
Munkavégzés helye: 6075 Páhi, Béke tér 1.
Jogviszony kezdete: 2024.08.26.
Foglalkoztatás időtartama: határozott, teljes munkaidő, 40 óra
Elvárt végzettség/képesítés: középfok-szakképzettség, kisgyermeknevelő
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-          Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-          Végzettséget, szakképesítést igazolóokirat másolata
-          Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.31.
Jelentkezni személyesen az óvodában (6075 Páhi, Rákóczi u.15.), e-mailban (supkane.tunde@gmail.com) lehet.

További információt Supka Zsoltné intézményvezető nyújt a 20/9627666-os telefonszámon. 

Rendezésiterv módosítása

FELHÍVÁS 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§(2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
 
Páhi településrendezési eszközeinek módosítását a Vhr. rendelkezései és Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi véleményezésre bocsátom és 2024. július 8-án 10 órakor a tervezővel közösen a Művelődési Ház tanácskozótermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.
 
12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet alapján partner: 
a) Páhi község lakossága és a Páhin ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
b) Páhi székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
c) Páhi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
d)  Páhi községben működő egyházak.
 
A partneri véleményezésre bocsátott munkarészek község honlapjáról elérhetők.
 
A véleményezésre bocsátottakkal kapcsolatos javaslatok, vélemények írásban megtehetők a lakossági fórumot követő 5. napig papír alapon a Hivatal címére (6328 Páhi Vasút utca 2., vagy elektronikus levélben pahijegyzo@t-online.hu  címére 
 
Páhi, 2024. július 01
 
Petz János
polgármester

Határozat - 19/2024

hvb_19_2024.jpg

Határozat - 18/2024

hvb_18_2024.jpg

Álláspályázat

pahi_ovodaigazgato_palyazat_2024.png
Tartalom átvétel