Rendelet

4/2009. (III.26.) sz. rendelete személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2015. rendelet a Helyi Iparűzési adóról

2012. I. félévi beszámoló

8/2012. ör. 2012. évi költségvetés módosításáról

Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.02.)